Sciąganie

Prawa - normy

ENFIT – Wytyczne międzynarodowe. Stan 2021

Po raz pierwszy kolebował z początkiem żywności z branży, ekspertykiem, przewodnikiem stacji, lotem i usługami, aby rozpocząć drogę transportu i żywności i branży. Międzynarodowe wytyczne ENFIT obejmujące wszystkie etapy procesu załadunku, transportu, rozładunku, rozładunku, czyszczenia, dezynfekcji, kontroli i ochrony chemicznej, pełna identyfikacja sygnatur i alergenów, a także wstępna i przeglądowa kontrola z Normy DIN 10502-1.

Międzynarodowe wytyczne ENFIT Transport zamówienia i zamówienia nie w transporcie można zamówić bezpłatnie od i. Prosimy o podanie swoich danych kontaktowych, nazwy firmy i funkcji oraz o e-mail na adres: info@enfit.eu Przewodnik liczy 200 stron i jest zmniejszony do 10 MB.

 

Podstawa prawna

 • Ogólne zasady prawa żywnościowego i bezpieczeństwa żywności (WE) 178-2002
 • Rozporządzenie w sprawie higieny żywności (UE) 852/853-2004
 • Wstępne i okresowe badania pojemników do transportu żywności wg DIN 10 502-1/2
 • Rozporządzenie w sprawie informacji o żywności (UE) LMIV 1169-2011
 • Rozporządzenie w sprawie higieny pasz (UE) 183-2005
 • LFGB – Kodeks żywności i pasz 2014
 • DIN 10 503, higiena żywności – warunki
 • DIN 10 528, higiena żywności – instrukcje doboru materiałów do kontaktu z żywnością – zasady ogólne.
 • DIN EN 1672-2, Maszyny do przetwarzania żywności – Ogólne zasady projektowania – Część 2: Wymagania higieniczne.
 • DIN 10 502-1, Test przydatności do higieny żywności - Pojemniki transportowe na żywność płynną, granulowaną i sproszkowaną -
  Część 1: Materiały, cechy konstrukcyjne, ocena przydatności, oznakowanie, dowód użycia i identyfikacja.

Podstawy europejskie

 • Bezpieczeństwo żywności (WE) 178-2002
 • Rozporządzenie w sprawie higieny żywności (UE) 852/853-2004
 • Wstępne i okresowe badania pojemników do transportu żywności wg DIN 10 502-1/2
 • Badanie przydatności pojemników do transportu żywności zgodnie z DIN 10 502-1
 • Rozporządzenie w sprawie informacji o żywności (UE) LMIV 1169-2011
 • Rozporządzenie w sprawie higieny pasz (UE) 183-2005
 • LFGB – Kodeks żywności i pasz 2014

Wytyczne ENFIT - Transport nieopakowanych surowców i artykułów spożywczych w kontenerach transportowych.

Na 200 stronach znajdziesz informacje o obowiązujących przepisach i regulacjach europejskich i międzynarodowych. Wytyczne ENFIT opisują również szczególną odpowiedzialność zaangażowanych interesariuszy, którzy są „podmiotami prowadzącymi przedsiębiorstwa spożywcze” zgodnie z ustawą „FBO". W języku niemieckim oznacza to: „Lebensmittelunternehmer" i „Lebensmittelunternehmen". Dotyczy to każdego zainteresowanego, który z sieć sklepów spożywczych – od Farmy do Widelca”. Logistycy i przewoźnicy są częścią łańcucha żywnościowego, a zatem są przedsiębiorcami spożywczymi/firmami spożywczymi lub FBO. Logistycy i przewoźnicy odpowiadają nie tylko za transport, jak często błędnie się zakłada, ale również za to, aby produkt dotarł do odbiorcy w stanie nieuszkodzonym i wolnym od zanieczyszczeń. Logistycy lub przewoźnicy są również odpowiedzialni za wynik sprzątania, jeśli sprzątanie przeprowadza osoba trzecia (usługodawca). Dokument sprzątania, bez względu na to, co jest w nim wymienione, nie zwalnia Cię z odpowiedzialności.

Wytyczne ENFIT obejmują wiele tematów, takich jak fałszowanie żywności, oznakowanie pojemników transportowych, różne rodzaje pojemników, osprzęt i akcesoria, dostarczanie i jakość sprężonego powietrza, czyszczenie i dezynfekcja, ochrona żywności, identyfikowalność, walidacja i weryfikacja procesów czyszczenia i czyszczenia programów i zapewniają ogólny przegląd wszystkich etapów łańcucha dostaw.

ENFIT Wytyczne

Stand 2021

Verordnung LMHV

Download

DIN 10 502-1/2

Download

DIN 10 502-1 Prüfung Lebensmittel-Transportbehälter

 

Lebensmittel-Allergene

Download

White-Paper Reinigung

Download