FOOD DEFENSE

OCHRONA ŻYWNOŚCI

Sytuacja bezpieczeństwa na świecie zmieniła się diametralnie. Obecne akty sabotażu na Nord Stream I/II i Deutsche Bahn jasno pokazują, jak wrażliwa jest nasza infrastruktura krytyczna. Chcąc ją chronić, chronimy również produkcję oraz transport żywności. Pilnie potrzebujemy skutecznych i ustandaryzowanych rozwiązań, które zapobiegną sabotażowi lub manipulacji.

ENFIT stoi na stanowisku szczególnej ochrony  transportu pasz dla zwierząt i produktów chemicznych oraz ADR gdyż stanowią one również infastukturę krytyczną.

 

Typowe błędy podczas uszczelniania

Co oznacza obrona żywności?

Po atakach terrorystycznych z 11 września 2001 r. w USA, „Food Safety and Inspection Service of the USDA” zdefiniowała „Food Defense” jako „ochronę żywności przed celowym jej modyfikowaniem substancjami biologicznymi, chemicznymi, fizycznymi lub radiologicznymi”. Termin ten obejmuje również wyrażenia jak „bioterroryzm” i „antyterroryzm”* ( FDA FOOD DEFENSE, skróty i definicja).

W praktyce ochrona żywności dla interesantów zaangażowanych w łańcuch dostaw oznacza indentyfikację obszarów krytycznych oraz opracowanie zamkniętej koncepcji ochrony. Ochrona żywności przed zanieczyszczeniem, manipulacją lub sabotażem, polega na zabezpieczaniu pojemników transportowych lub drzwi, połączeń elementów konstrukcji, pokryw, zaworów spustowych itp. za pomocą specjalistycznych plomb.

Chociaż plomby nie zapobiegają przed celowym zanieczyszczeniem, sabotażem lub manipulacją to mogą pomóc w ich wykryciu. Pokrywa lub połączenia śrubowe elementów konstukcyjnych mogą zostać otwarte przez osobę trzecią tylko wtedy, gdy plomba zostanie wcześniej zniszczona lub usunięta. Uszkodzenie bądź próbę wymiany plomb można wykryć podczas sprawdzania zgodności czyli porównywania identyfikatorów plomb z dokumnetacją.

Praktyka pokazuje, że plomby często nie są prawidłowo zamocowane, przez co otwory mogą być całkowicie lub częściowo otwarte. Również liczba plomb nie zawsze odpowiada liczbie miejsc służących do zabezpieczenia. Może również się zdażyć sytuacja iż, zabezpieczenia techniczne (śruby oczkowe) są nieodpowiednie.

Kolejnym zagrożeniem jest nieprawidłowe przekazywanie identyfikatorów plomb pomiędzy osobą zakładającą plomby a osobą sprawdzającą. Można również zauważyć kiedy plomby nie pochodzą z certyfikowanej myjni lub punkt załadunku a są instalowne przez kierowcę ciężarówki. Często zdaża się tak, iż kierowca podaje liczbę plomb a pracownik myjni tego nie weryfikuje.

Wraz z Federalnym Stowarzyszeniem Inspektorów Żywności – BVLK, ENFIT przeanalizował skuteczne metody ochrony żywności i opracował konkretne procedury mające na celu poprawę bezpieczeństwa. Zobacz Pobierz.

Food Defense - wymagania

Ochrona żywności - wymagania

Poniższe wymagania są rezultatem aktualnej analizy ochrony zagrożeń oraz ryzyka zanieczyszenia żywności. Należy zwrócić uwagę, że hermetyczny i bezpieczny system ochrony żywności będzie skuteczny tylko wtedy, gdy poszczególne środki ostrożności, działania oraz procedury wprowadzone w firmach będą mogły być skoordynowane oraz konsekwentnie egzekwowane. Celem jest zatem równe zaangażowanie wszystkich podmiotów zaangażowanych w łańcuch żywnościowy zgodnie z jednolitym i zsynchronizowanym standardem ENFIT FOOD DEFENSE.

 • Cykliczne procedury tworzenia kopii zapasowych i organizacji
 • Szkolenia w przemyśle, logistyce oraz myjniach
 • Przewodnik/Certyfikat dla instruktorów/trenerów
 • Określenie odpowiedzialności za audyty oraz kontrole
 • Cyfrowa weryfikacja wejścia i wyjścia
 • Cyfrowa identyfikacja osobista
 • Czyszczenie kontenerów transportowych zgodnie ze standardami ENFIT
 • Definicja wiążących środków bezpieczeństwa
 • Definicja przeniesienia ryzyka
 • Centra testowania kontenerów oraz stosowanie tlko i wyłącznie zweryfikowanych kontenerów transportowych zgodnie z normą DIN 10 502-1
 • Plomby cyfrowe zgodne ze standardem ENFIT
 • Proces selekcji personelu w obszarze infrastruktury krytycznej
 • Zaawansowane szkolenia personelu przeprowadzającego kontrole urzędowe

Pobierz dokument przedstawiający stanowisko Food Defense