Rada doradcza

Zgodnie ze statutem ENFIT zarząd może wspólnie powołać członków stowarzyszenia do rady doradczej lub powołać ich na członków rady doradczej. Funkcja Rady Doradczej jest dobrowolna.

Rada Doradcza doradza Zarządowi w zakresie polityki stowarzyszenia, kwestii technicznych i organizacyjnych. Rada Doradcza zwykle składa się z członków, którzy posiadają specjalną wiedzę zawodową lub społeczną, przydatną w realizacji interesów i wizji stowarzyszenia.

Członkowie Rady Doradczej współpracują z Zarządem w celu zapewnienia stałego wzrostu poziomu świadomości i wizerunku stowarzyszenia. Członkowie Rady Doradczej obserwują zmiany na rynkach i grupach docelowych oraz rozpoznają w odpowiednim czasie ważne trendy w społeczeństwie i komunikują się z innymi instytucjami i komitetami w porozumieniu z Zarządem w imieniu stowarzyszenia.

Członkowie Rady Programowej

Wolfram Wacker
COPPENRATH & WIESE

Prof. Dr. Frank Stein
MEDICAL / FOOD

M.Sc. Martin Löhrke
CEO Jürgen Löhrke GmbH

M.Sc. Annette Hufnagel
EUROFINS

Thorsten Lenertat
BEKO Technologies GmbH

Jürgen Schlösser
Schlösser Consult

Rudolf Behrens
RUBEHCON

Walter Ahn
CEO WASTO-PAC

M.Sc. Fahmi Yigit
CTO Virobuster International GmbH

 

M.Sc. Wolfgang
Leger-Hillebrand
Quality Austria

Dr. Andrea Dreusch
CPM Unternehmensberatung

Sara Deckers
Global Account Manager
BEKO Technologies B.V.