Zielona oferta — ekologiczne sprzątanie

Ekologiczne i oszczędzające CO2 czyszczenie zbiorników

Również podczas czyszczenia kontenerów transportowych należy to robić z uwzględnieniem zużycia energii w celu zmniejszenia emisji CO2. Zmiana klimatu i degradacja środowiska stanowią egzystencjalne zagrożenie dla Europy i świata. Aby sprostać tym wyzwaniom, Europejski „Zielony Ład” przekształci UE w nowoczesną, zasobooszczędną i konkurencyjną gospodarkę.

Komisja Europejska przyjęła szereg propozycji, aby dostosować politykę klimatyczną, energetyczną, transportową i podatkową UE – w celu zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych netto o co najmniej 55% do 2030 r. w porównaniu z poziomami z 1990 r.

Proces czyszczenia kontenerów transportowych ma kilka powiązań z celami „Zielonego Ładu”. Z jednej strony czyszczenie pojemników do transportu żywności jest częścią strategii „od pola do stołu”, która dotyczy zrównoważonych i zdrowych systemów żywnościowych. Z drugiej strony, oczyszczalnie w przyszłości będą musiały tak zaprojektować swoje technologie wytwarzania energii dla gorącej wody, pary i napędów elektrycznych, aby wykorzystywały czystszą energię i najnowsze innowacje technologiczne.

ENFIT wnosi do tego znaczący wkład wraz ze swoimi członkami i nową certyfikacją GREEN CLEANING. Optymalizacja technologiczna wytwarzania energii w połączeniu z wykorzystaniem zoptymalizowanych jakościowo i energetycznie programów czyszczących ENFIT. Zapewnia to odpowiednią równowagę między wymaganą jakością a niezbędnym zużyciem energii.

Certyfikat Ekologicznego Czyszczenia ENFIT

Aby otrzymać certyfikat „ENFIT Certified Green Cleaning” stacje czyszczące muszą spełniać określone wymagania technologiczne i organizacyjne. Obejmuje to następujące główne kryteria, które są ważone w specjalnym schemacie oceny:

 • Wytwornica pary i wody grzewczej z odzyskiem ciepła
 • Moduł palnika - gaz
 • Tłokowe pompy wysokociśnieniowe o zoptymalizowanej wydajności i ciśnieniu dostawy
 • Wymiennik ciepła po stronie ciśnieniowej
 • Odzysk ciepła ze ścieków
 • Podgrzewanie ciepłej wody z powrotem kondensatu
 • Oddzielne zasilanie
 • energia słoneczna
 • Energia wiatrowa
 • panele słoneczne
 • Wykorzystanie programów czyszczących ENFIT zoptymalizowanych pod względem jakości i energii do czyszczenia pojemników transportowych

Certyfikat ENFIT Green Cleaning przedstawia macierz oceny, która odpowiednio ocenia ranking wszystkich środków. Systemy czyszczące spełniające wymagania certyfikatu ENFIT GREEN CLEANING mogą wykorzystywać w celach reklamowych logo „ENFIT-Certified Green Cleaning”. Dodatkowo logo jest nadrukowane w CERTYFIKACIE CZYSZCZENIA ECC-ENFIT.