Czyszczenie pojemników do transportu żywności

Higiena transportu podstawą bezpiecznej żywności

Podczas czyszczenia pojemników transportowych, w których przewożono żywność lub paszę, ważne jest, aby były one czyszczone szczególnie starannie i higienicznie. Dotyczy to zwłaszcza czyszczenia pojemników do transportu żywności. Profesjonalne czyszczenie składa się z kilku etapów pracy, z których niektóre wymagają dużo pracy ręcznej.

Kontener transportowy składa się nie tylko z komory kontenerowej lub kilku komór kontenerowych, ale z wielu przystawek i akcesoriów. Należą do nich: przewody napowietrzające i wentylacyjne, pokrywy włazów, uszczelnienia, węże, skrzynki na węże, zawory spustowe podłogowe, filtry, złączki do ochrony nad i podciśnieniowej, rurociągi, pompy, mikrofiltry, rozdzielacze rur lub powietrza, przegrody, skrzynki ochronne i wiele jeszcze. Jeśli chodzi o czyszczenie wszystkich tych pojedynczych części, dobre przeszkolenie personelu i regularne szkolenia mają pierwszorzędne znaczenie. Szczegóły można znaleźć w Wytycznych ENFIT – Transport nieopakowanych surowców i żywności w kontenerach do transportu żywności.

Programy czyszczenia ENFIT do czyszczenia pojemników do transportu żywności i pasz zostały opracowane przez ekspertów grupy roboczej ENFIT. Programy czyszczenia zależą od różnych stanów skupisk (płyn, proszek lub granulki) i specyficznych właściwości substancji (lepkość, zawartość tłuszczu lub białka) oraz od tego, czy jest to alergen, czy GMO (organizm zmodyfikowany genetycznie).

Podczas opracowywania procesu czyszczenia/programów czyszczenia wzięto pod uwagę, czy było to czyszczenie wysokociśnieniowe bez recyrkulacji, czy czyszczenie CIP z recyrkulacją.

Podczas opracowywania procesów czyszczenia/programów czyszczenia uwzględniono również specjalne wymagania dotyczące czyszczenia zgodnie z wymogami KOSHER lub HALAL. Zobacz rozdział Koszerny/Halal. W sumie opracowano i przetestowano w praktyce szesnaście różnych programów czyszczenia.

Programy czyszczenia ENFIT

Wybór odpowiedniego programu czyszczenia ENFIT zależy przede wszystkim od ostatniego załadunku. Czy był to produkt o niskiej czy wysokiej lepkości? Materiał stały, płynny, granulat lub sypki. Klej lub bez kleju. Zawiera alergeny lub GMO, czy istnieją specjalne wymagania zgodnie z KOSHER lub HALAL.

Preferowany i zalecany program czyszczenia, np. ENFIT P 200 A, wynika z tych kryteriów oraz danych technicznych kontenera transportowego, takich jak materiał zbiornika (stal nierdzewna, aluminium, powlekany lub gumowany), ilość komór i ewentualne wbudowane elementy (przegrody), ilość włazów.

Programy czyszczenia ENFIT - przegląd

Ogólny przegląd zawiera wszystkie programy czyszczące. Na tej podstawie można zobaczyć zarówno przepustowości przewidywanego czasu trwania sprzątania, jak i przewidywane koszty sprzątania (podstawa średniej ceny: Niemcy, Austria, Szwajcaria, Belgia, Holandia, Francja).

Dla przemysłu, logistyki i stacji sprzątania zaleca się korzystanie z tych danych przy składaniu zamówienia. Informacje te umożliwiają rzetelne określenie wymaganej jakości czyszczenia i związanych z tym kosztów.

Umowy ryczałtowe, tj. jeśli koszty sprzątania są wliczone w cenę transportu bez przejrzystości, prowadzą do ogromnego ryzyka ze wszystkich stron.