Czyszczenie pojemników do transportu pasz

Higiena i bezpieczeństwo w transporcie pasz

ENFIT było pierwszym międzynarodowym stowarzyszeniem, które opracowało programy czyszczenia do czyszczenia pojemników transportowych, w których przewożono paszę i których higiena transportu ma być zapewniona. Do czyszczenia pojemników do transportu pasz ENFIT zaleca stosowanie programów czyszczących opracowanych do czyszczenia pojemników do transportu żywności. Zadanie wykonuje nasz zespół exter:innen.

Podstawy czyszczenia pojemników do transportu pasz (patrz baza danych GMP+ IDTF) zostały opracowane lata temu przez naszego partnera GMP+ international, ICRT  w grupach roboczych. Do tej pory stanowiły one podstawę transportu pasz dla zwierząt oraz surowców, które są wykorzystywane do produkcji pasz dla zwierząt. Są to jednak tylko przybliżone minimalne zalecenia dotyczące czyszczenia. Te minimalne zalecenia dają przewoźnikom i stacjom czyszczenia dużą swobodę, co nie zapewnia przemysłowi paszowemu wymaganego bezpieczeństwa pasz.

Aktualny stan bazy danych GMP IDTF

Podczas transportu pasz dla zwierząt należy przestrzegać kolejności załadunku. W porównaniu z transportem żywności istnieje tu wiele przepisów specjalnych. W podstawach stwierdza się również, że jeśli ładownia/kontener do transportu paszy nie jest czysty po czyszczeniu, należy przeprowadzić dodatkowe czyszczenie. Substancje nie zawarte w bazie danych IDTF są zabronione jako ładunek do pojemników do transportu pasz.

Przewoźnik musi być w stanie udowodnić, że przed transportem pasz nie były przewożone żadne „zakazane produkty”. Jeżeli przewożony był produkt zabroniony, nie można przewozić paszy dla zwierząt. Pasza może być ponownie transportowana dopiero po zwolnieniu kontenera transportowego przez niezależnego inspektora ładowni lub przez odpowiedzialne władze (patrz „Procedura zatwierdzania ładowni po transporcie substancji zabronionych”).

Poprzednie zalecenia GMP+ International:

A. Pranie chemiczne

B. Czyszczenie wodą

C. Czyszczenie wodą i detergentem

D. Dezynfekcja jedną z metod czyszczenia A, B lub C.