ENFIT - Członkowie

Jako stowarzyszenie międzynarodowe ENFIT jest wspierane przez swoich członków, którzy wnoszą swoje interesy do pracy stowarzyszenia. Członkowie uprawnieni do głosowania (pełne członkostwo) podejmują również decyzje na dorocznym walnym zgromadzeniu. Członkowie stowarzyszeni mają również możliwość zgłaszania swoich sugestii i zainteresowań za pośrednictwem zarządu.

Członkowie wywodzą się z różnych dziedzin, takich jak przemysł (chemikalia, żywność i pasze), logistyka i transport, stacje czyszczące, składy, firmy certyfikujące, producenci technologii czyszczenia, kontenerów transportowych czy środków czystości i innych.

Członkowie grup roboczych